“POPESTIUL IN MISCARE 2023” – editia I

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

09.09.2023 – Parcul Copiilor, Str. Drumul Fermei, nr. 91, Popesti Leordeni

SECTIUNEA 1.
ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL COMPETIȚIEI

Competiția “Popestiul  in Miscare 2023” (denumita în cele ce urmeaza “Competiția”) este organizata de Primaria Orasului Popesti – Leordeni si  Consiliul Local Popesti – Leordeni, in parteneriat cu  Asociatia Clubul Sportiv Elite Running, cu sprijinul  Asociatiei  “Fabrica de Daruri”  si are ca scop promovarea miscarii (alergarea in aer liber) si a unui stil de viata sanatos pentru un segment larg al populatiei precum si implicarea comunitatii locale într-o acțiune de promovare a mișcării si strangerea de fonduri pentru cauze caritabile locale.

Participanții la Competiție sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Competiției (denumit în continuare “Regulament Oficial”).

Regulamentul Oficial este întocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din România, fiind disponibil în mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul popestiulinmiscare.ro. Prin participarea la aceasta Competiție, participanții sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial si ale legislatiei aplicabile.

SECTIUNEA 2.
DATA SI LOCUL DESFASURARII COMPETIȚIEI

Competiția se va desfasura in orasul Popesti – Leordeni, sambata, 09 septembrie 2023, începand cu ora 8:00, avand startul si sosirea in fata Parcului Drumul Fermei, din str. Drumul Fermei, nr. 91, conform mecanismului Competiției, asa cum este acesta detaliat în Sectiunea  4  a prezentului Regulament.

Zona de start/sosire și traseele de concurs sunt marcate pe hartile afişata pe site-ul oficial.

Pe durata desfășurarii competiției, între orele 08:00 și 12:00, pe strazile pe unde se desfasoară traseele curselor(si pe cele adiacente) se va restrictiona traficul rutier iar in Parcul Drumul Fermei, aleile pe unde se vor desfășura activitati din cadrul evenimentului  vor avea traficul partial restrictionat.

SECTIUNEA 3.
CURSELE COMPETIȚIEI. CATEGORII. TRASEELE DE CONCURS.

Aceasta competiție se adreseaza pasionaţilor de sport și miscare în aer liber, a caror stare de sanatate le permite o alergare pe una din distanţele menţionate mai jos.

3.1. CURSE DE ADULTI ȘI ADOLESCENTI(12-17 ani)

3.1.1. DISTANTE DE PARCURS
 • Cursa 1,2km  – 1 tura intreaga
3.1.2. CATEGORIILE DE VARSTA PENTRU CURSA 1,2 km
     Adulti:
 • 18 – 34 ani feminin și masculin
 • 35+  ani feminin și masculin
     Adolescenti(15-17 ani):
 • Cursa adolescentilor: 15-17 ani fete și baieti

3.2. CURSE DE COPII

Cursele copiilor se vor desfasura pe urmatoarele categorii de vârsta, luand in calcul ziua de desfasurare a Competiției (09.09. 2023), având starturi separate:

3.2.1. CURSE COPII – INDIVIDUAL
DISTANȚELE DE PARCURS
 • copii 12 – 14ani (fete; baieti) – 1000m
CATEGORIE DE VÂRSTĂ
 • copii 12-14 ani (fete; baieti)
3.2.2. CURSE CUPLU COPIL – PARINTE
Se alearga obligatoriu in cuplu copil-parinte/tutore.
DISTANȚELE DE PARCURS
 • copii 0,5 – 2ani (fete; baieti) – 400m(necompetitiva)
 • copii 3 – 5ani (fete; baieti) – 400m
 • copii 6-8 ani (fete; baieti) – 600m
 • copii 9-11 ani (fete; baieti) – 800m
CATEGORII DE VÂRSTĂ
 • copii 0,5-2 ani (fete; baieti)
 • copii 3-5 ani (fete; baieti)
 • copii 6-8 ani (fete; baieti)
 • copii 9-11 ani (fete; baieti)

3.3. TRASEE DE CONCURS

Traseele de concurs vor fi semnalizate de catre organizatori prin conuri, garduri si benzi de delimitare si vor fi supravegheate de comisari (arbitri) de cursa, politisti si jandarmi amplasati in diferite puncte ale traseelor.

In zona start/sosire traseul va fi securizat prin garduri de delimitare.

Descrierea si harta traseelor sunt disponibile pe site-ul oficial.

SECTIUNEA 4.
MECANISMUL COMPETIȚIEI – PARTICIPANȚII ȘI DESFASURAREA COMPETIȚIEI

4.1. ELIGIBILITATE

Aceasta competiție se adreseaza copiilor (0,5 – 14 ani), adolescentilor (15-17 ani) și adultilor care se vor întrece pe trasee stabilite de organizatori în functie de vârstă și pregatirea participanților.

Participanții trebuie sa fi implinit 0,5 ani (pentru cursele copiilor), 15 ani (pentru cursa adolescentilor) și 18 ani (pentru celelalte curse) pana la data desfășurarii competiției (inclusiv) și sa fie apti din punct de vedere medical pentru acest tip de efort.

4.2. INSCRIERE

O persoana eligibila conform articolului 4.1 se poate înscrie la una din probele competiției pe pagina de “Inscriere” de pe site-ul oficial in limita si pana la data detaliata pe site-ul oficial in pagina de Conditii inregistrare (link catre pagina).

Inscrierea participanților la toate cursele copiilor se face online pe  site-ul oficial, pe categorii de varsta si sex conform sectiunii “Categorii varsta si premiere” link de pe site-ul site-ul oficial, in limita si pana la data detaliata pe site-ul oficial in pagina de Conditii inregistrare. Inscrieri  la aceaste curse se pot face si la locul de predare a kiturilor (sportexpo), doar in limita locurilor ramase disponibile si conform programului anunțat pe site-ul oficial.

Inscrierea participanților (adolescenti 15-17 ani si adulti)  se face online pe  site-ul oficial, pe categorii de varsta si sex conform sectiunii “Categorii varsta si premiere” link de pe  site-ul oficial, in limita si pana la data detaliata pe site-ul oficial in pagina de Conditii inregistrare (link catre pagina). Inscrieri la aceasta proba se pot face si la locul de predare a kiturilor (sportexpo), doar in limita locurilor ramase disponibile si conform programului anunțat pe site-ul oficial.

Pentru toate cursele (copii, adolescenti si adulti) sunt considerate inscrierile valide, doar cele care au completate toate datele din formularul de inscriere (on-line) si (daca este cazul la adulti, fac dovada platii in termen de 1 zi lucratoare de la inscrierea on-line).

Inscrierile care nu au toate datele complete sunt considerate inscrieri incomplete si vor fi anulate.

Pentru a evita aglomerarea traseelor si pentru desfasurarea in siguranta a Competiției, numarul participanților este limitat. Numărul de locuri disponibile pentru fiecare cursa este detaliat pe site-ul Competiției in pagina Conditii inregistrare(link catre pagina).

Un participant adult se poate inscrie atat la cursa individuala(a adultilor) cat si la cursele copiilor(unde alearga ca suport pentru unul din copii sai). Copii pot participa doar la cursa la care sunt inscrisi conform categoriei lor de varsta. Se pot face inscrieri si pentru cuplu copil – adult(alta persoana in afara de parinte sau tutore legal) dar acest cuplu nu va fi luat in considerare la efectuarea clasamentului fiecarei curse.

4.3. DECLARATIA PE PROPRIA RASPUNDERE

La inscrierea si la ridicarea numarului de concurs (la locul de distribuire a kiturilor), la cursele cuplu copil-parinte, pentru toti copii participanti si pentru ei personal, parintii acestora vor completa declaratia  prin care vor declara pe proprie raspundere ca sunt apti (copilul si parintele) din punct de vedere medical pentru participarea la competitie, în prezenta organizatorului si a unui martor.

La inscrierea si la ridicarea numarului de concurs (la locul de distribuire a kiturilor)  – participanții copii 12-14 ani si adolescenti 15-17 ani – vor fi insotiti de un parinte (sau tutore) care va completa si semna declaratia pe proprie raspundere prin care îsi va da acordul pe proprie raspundere ca minorul este apt din punct de vedere medical pentru participarea la Competiție, în prezenta unui reprezentant al organizatorului si a unui martor.

Pentru cursele de 1,2km (adulti) la ridicarea kit-ului de participare toti participanții vor semna o declaratie prin care îsi vor da acordul pe proprie raspundere ca sunt apti din punct de vedere medical pentru participarea la Competiție în prezenta unui reprezentant al organizatorului si a unui martor.

4.4. VALIDAREA CONCURENȚILOR ȘI RIDICAREA NUMĂRULUI ȘI A KIT-ULUI. ECHIPAMENT DE CONCURS

Un cuplu copil-parinte sau o persoana adulta care sunt  înscrisi, în condițiile articolului 4.2, vor trebui sa se prezinte la locul de ridicare a kit-urilor, conform programului evenimentului, pentru ridicarea numărului de concurs  și a kit-ului de participare. Pentru a fi facuta validarea și a ridica cele de mai sus, parintele copilului(tutore) sau persoana adulta participanta  va prezenta un act de identitate (pașaport, carte de identitate sau permis de conducere) și declarația pe proprie răspundere semnata.

Pentru a fi validati si pentru a primi  numărul de concurs  și  kit-ul de participare (la locul de distribuire a kiturilor)  – participanții copii 12-14 ani si adolescenti 15-17 ani – vor fi insotiti de un parinte (sau tutore) care va prezenta un act de identitate (pașaport, carte de identitate sau permis de conducere) și declarația pe proprie răspundere semnata, pentru minorul participant.

Odată ridicat numărul de concurs, cuplul copil-parinte sau  concurentul individual  este validat pentru participarea la cursa. Numărul de concurs nu poate fi transmis unei alte persoane.

Programul și detaliile privind ridicarea kiturile de concurs se găsesc pe pagina “Program eveniment” ”(link). După ora limita de predare a kiturilor, ridicarea numărului de concurs și a kit-ului nu mai este permisa, acestea rămânând la dispoziția organizatorului.

Kit-ul de concurs nu se poate trimite prin posta sau curieri.

Participanții (copii si adulti) vor participa la competiție cu propriul echipament.

Va fi descalificat automat orice cuplu copil-parinte sau participant individual care nu poartă numărul de concurs pe tricou(copilul la cuplul parinte-copil) sau poartă alt număr de concurs in locul celui primit din partea organizatorului.

In ziua competiției NU va fi posibila schimbarea sau inlocuirea numarului de concurs – in cazul pierderii si nici schimbarea numerelor de concurs intre alergatori. Aceste abateri duc la descalificare.

4.5. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CURSA

Un cuplu copil-parinte sau concurrent individual validat trebuie sa se prezinte la start la locul, în ziua și ora stabilite.

Echipamentul de alergare al participantilor  trebuie sa fie corespunzator condițiilor meteorologice de la ora de desfășurare a competiției (inclusiv incalţaminte adecvata) și decent (sa respecte normele morale).

Recomandam concurenţilor sa poarte tricoul oferit în kit-ul de participare.

Numerele de concurs se vor amplasa pe echipamentul de alergare, în zona pieptului/abdomenului pe partea din fata, astfel incat sa fie vizibile. Pentru cuplul copil-parinte numarul de concurs este purtat de catre copil.

Participantii vor trebui sa respecte intocmai regulamentul cursei, incluzând regulile de fair-play (vezi Sectiunea 6), traseul cursei (sa treaca prin punctele de control), regulile privind aruncarea gunoaielor, precum și indicatiile persoanelor implicate în organizarea și desfășurarea cursei (comisarilor de cursa, personalului medical, de securitate, paza contra incendiilor). Daca participantul nu respecta regulile impuse de regulament, orice persoana implicata în organizarea și desfășurarea cursei, il poate descalifica.

Concurentii trebuie sa-si dozeze efortul în conformitate cu starea proprie de sanatate și pregatirea lor fizica la momentul cursei.

In cazul în care se afla în dificultate (hipo/hiper tensiune, ameteala, deshidratare, orice stare de rau) sau vede un alt alergator aflat în dificultate, orice participant va cere de îndata ajutor doar autoritatilor sau persoanelor implicate în organizarea și desfășurarea cursei.

4.6. START – LIMITA DE TIMP – REDESCHIDEREA TRAFICULUI

Pentru orele de start la fiecare proba va rugam sa consultati pagina de “Program eveniment”.

Timpul limita pentru curse este:

 • Cursele 1,2km(copii 12-14 ani, adolescenti si adulti) –  12 min
 • Curse cuplu copil-parinte – 5- 8 min

Organizatorii si arbitrii au dreptul de a opri din cursa un concurent care nu are sanse rezonabile sa termine in timpul limita una dintre curse..

4.7. STABILIREA REZULTATELOR


Se vor intocmi clasamente pe categorii de varsta si sex pentru toate cursele (conform art. 3.1.2 adolescenti si adulti, 3.2.1 – copii individual  si art. 3.2.2 – cuplu copil-parinte, la care se ia in calcul varsta copilului):

Clasamentelele se fac in ordinea sosirii prin biletele inmanate participanților la trecerea liniei de sosire.

Categoriile de varsta vor lua in calcul varsta la data desfasurarii evenimentului.

4.8. RETRAGEREA DIN COMPETIȚIE

În cazul în care cineva dorește să se retragă din competiție este rugat sa transmita un email in care sa anunte renuntarea. Din cauza numarului limitat de participanti, anuntul retragerii poate oferi prilejul unor alti concurenti de a participa.

4.9. ARBITRII DE TRASEU

In diferite puncte ale traseului de alergare vor fi amplasaţi arbitri de traseu ce vor purta veste distinctive. Ei vor supraveghea respectarea traseului de către concurenţi și vor înregistra trecerile concurenților prin punctele respective. La sfârșitul cursei, aceste date vor fi cumulate și se va verifica numărul de treceri ale fiecărui concurent prin punctele de verificare. Dacă unul dintre concurenţi nu a cumulat numărul total de treceri prin toate punctele de control, atunci concurentul respectiv va fi descalificat.

Dacă un arbitru de cursa va observa o tentativa de “tăiere” (scurtare sau abatere) a traseului, concurentul respectiv va fi descalificat.

De asemenea, arbitrii de traseu dau indicații ce țin de traseu, regulament sau situații de urgenta.

4.10. VOLUNTARI

Cursele vor beneficia de asistenta mai multor voluntari instruiți care vor oferi participanților următoarele:

 • servicii la punctele de alimentare / hidratare
 • ajutor la nevoie
 • indrumare pe traseu
 • interventie în caz de nevoie
 • preventie
 • asigurarea comunicării în caz de urgență

4.11. DEPOZITAREA BAGAJELOR

In ziua cursei, bunurile personale pot fi lăsate în grija organizatorilor in cortul special amenajat în zona START/SOSIRE. Acestea se vor împacheta în sacii de kit sau in saci primiti de la organizatori pe care se vor aplica un sticker cu numărul de concurs. Vă rugăm să nu lăsaţi acte sau bunuri de valoare. Organizatorii nu răspund de posibilele pierderi.

SECTIUNEA 5.
NOTIFICAREA SI INMANAREA PREMIILOR

La sosire, toţi participanţii vor primi medalii de finisher(copilul in cazul participantilor in cuplu copil – parinte).

Vor fi premiate locurile 1, 2 si 3 de la fiecare cursa si categorie de varsta. Premiile vor fi anuntate inainte de inceperea concursului in functie de sponsorii care se vor implica in acest proiect.

Premiile ce nu sunt ridicate la festivitatea de premiere NU mai pot fi revendicate ulterior și nici nu pot fi trimise prin posta sau curier.

Festivitatea oficiala de premiere va avea loc la locul de desfasurare a evenimentului in zona start/sosire. Pentru ora exacta va rugam sa consultati pagina de program oficial a evenimentului.

SECTIUNEA 6.
FAIR-PLAY

Alergatorii vor avea o atitudine fair-play și vor respecta urmatoarele reguli:

 • vor folosi un limbaj și gesturi decente
 • vor manifesta respect fata de alergatori, voluntari, organizatori și public
 • vor alerga pe cat posibil pe partea dreapta a sensului de alergare

Nerespectarea celor de mai sus atrage descalificarea din competiție.

SECTIUNEA 7.
CONDITII ADMINISTRATIVE

7.1. ORGANIZARE

Organizarea evenimentului revine Primariei Orasului Popesti – Leordeni si  Consiliul Local Popesti – Leordeni, in parteneriat cu  Asociatia Clubul Sportiv Elite Running care se ocupa de implementarea evenimentului.

Pe durata desfășurării concursului, participanții nu pot părăsi traseul de alergare și nici nu il pot schimba, prin scurtare sau alegerea de trasee alternative, respectând  culoarul de delimitare trasat de către organizatori și marcat cu banda, garduri sau conuri. Participantii  surprinsi de arbitrii sau comisarii de cursa in una din aceste  situatiile vor fi descalificati.

7.2. PUNCTE DE HIDRATARE

Punctul de hidratare se afla la sosire unde toti participanții vor primi apa plata, mere, banane, portocale, napolitane…. . Participanții sunt rugati sa arunce sticlele sau paharele  de plastic in zonele special amenajate de colectare din apropierea punctului de hidratare,  pentru a inlesni procesul de curatenie.

7.3. PRIM AJUTOR – AMBULANȚA – RETRAGERE – SIGURANȚA COMPETIȚIEI

Punctele de Prim Ajutor vor fi asigurate de o ambulanță contractată de catre organizatori. Aceasta va fi pozitionata in zona de start/sosire. Personalul ambulanței va fi anunțat de arbitrii de pe traseu in cazul acccidentarii alergatorilor pe circuit si va merge de urgenta sa ridice accidentatii.

Alergatorii care s-au retras din cursa sunt rugati sa-si anunte retragerea la arbitrii de traseu sau daca ajung in zona start/sosire la arbitri din aceasta zona.

Pentru siguranta Competiției evenimentul va beneficia de:

 • 1 ambulanta cu cadre medicale specializate (în apropierea zonei START/SOSIRE)
 • jandarmi si/sau polițisti locali, politisti rutieri in conformitate cu legislatia în vigoare
 • voluntari – pe tot traseul, în special în zonele cheie și în punctul de hidratare, vor fi voluntari instruiți, îmbrăcați cu echipament distinctiv

Traseele de alergare vor fi delimitate prin garduri metalice, conuri și banda de demarcare.

Circulatia rutiera va fi restrictionata pe durata desfasurarii Competiției pe toate traseele de alergare.

7.4. TOALETE

Toaletele sunt plasate în zona de START/SOSIRE.

7.5. SUSȚINĂTORI

Eventualii sustinatori ai participanților (membrii de familie, prieteni) pot ramane in vecinatatea traseului dar in afara rutei de alergare avind grija sa nu deterioreze zonele de spatiu verde.

7.6. SITUAȚII DE URGENȚĂ

Dacă evenimentul este anulat din motive care nu țin de Organizator, alergătorii înscriși nu vor beneficia de compensaţii pentru posibile pierderi, cum ar fi cheltuieli ocazionate de călătorie şi cazare.

În măsura în care evenimentul nu poate avea loc sau este întrerupt din motive care nu sunt în controlul organizatorilor (cum ar fi, dar nelimitându-se la decizii administrative ale autorităților, cazuri de forță majoră, greve, instituirea unor stări de urgență etc.), acestia (organizatorii) nu vor fi responsabili de acoperirea niciunor prejudicii către participanți.

SECTIUNEA 8.
DISPOZITII FINALE

În conformitate cu legislația în vigoare, Organizatorii vor face publice numele câștigătorilor și premiile acordate în cadrul acestei Competiții. Lista câștigătorilor va fi publicata la 2 zile dupa inchiderea evenimentului pe site-ul oficial.

Organizatorii se obliga sa respecte prevederile Regulamentului (UE) 679 din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Pentru detalii, accesați pagina: site-ul official / politica de confidentialitate

Concurenților le este interzisă aruncarea oricăror resturi sau gunoaie în zona de desfășurare a competiției, sub sancțiunea descalificării din competiție. Aceștia vor putea folosi fie coșurile de gunoi amplasate pe traseele de alergare, fie sacii menajeri puși la dispoziție de către organizatori în zona de start/sosire. Organizatorii vor asigura la terminarea evenimentului strangerea deșeurilor de pe traseele de alergare și depunerea acestora în containerele aflate în zona start/sosire.

Organizatorii își rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament pana la data începerii competiției cu obligativitatea anunțării modificărilor intervenite pe site și la locul de desfășurare a competiției.

ORGANIZATORI:

 Primaria Orasului Popesti – Leordeni

 Consiliul Local Popesti – Leordeni